جک نیکلسون

۱۶ مرداد ۱۳۹۹
تریلر فیلم One Flew Over the Cuckoo's Nest

تریلر فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest : رتبه ۱۸ در imdb

فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest یا پرواز برفراز آشیانه فاخته، فیلمی ساخته میلوش […]