برنامه هفت

۱۱ مرداد ۱۳۹۹
نقد فیلم متری شیش و نیم فراستی

نقد فیلم متری شیش و نیم توسط فراستی در برنامه هفت

در سری برنامه های میز نقد فیلم های جشنواره سی و هفتم، برنامه هفت به […]
۲۳ تیر ۱۳۹۹
نقد فیلم قسم فراستی

برنامه هفت نقد فیلم قسم

نقد فیلم قسم فراستی برنامه هفت در بررسی فیلمهای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر […]