ادوارد نورتون

۴ مهر ۱۳۹۹
تاریخ مجهول امریکا

تریلر فیلم AMERICAN HISTORY X 1998

خلاصه داستان: دریک وینیارد (ادوارد نورتون)، جوانی نژادپرست است که با چند تن از دوستانش […]