آدرین برودی

۲ مهر ۱۳۹۹
پیانیست

تریلر فیلم THE PIANIST 2002

خلاصه داستان: ولادیسلاو اشپیلمان، نوازنده یهودی لهستانی تباری است که در کنار برادران و خواهرش […]