نقد و بررسی فیلم Dallas buyers club ؛ بجنگ یا بمیر!