نقد فیلم The Trial of the Chicago 7 : بهترین اثر تاریخی ۲۰۲۰