نقد و بررسی سریال cursed ؛ افسانه هایی با روایت آبکی