تریلر فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest : رتبه ۱۸ در imdb