نقد فیلم پلتفرم : استعاره‌ای خشن از دنیایی خشن‌تر!